APACHETA NA MEDLOVĚ

Co je to za kameny? K jakému účelu slouží? Kdo je postavil a proč? Když přijedete na Medlov, všimnete si jistojistě kamenné stavby, která leží na rozhraní staré a nové budovy Medlova. Umístěna mezi statnými kmeny ztepilého smrku a pohádkové borovice. V kamenném kruhu vzniklém z krystalické mřížky harmonie a léčení. Uprostřed, vystavěná v souladu se vědomím energie světových stran, stojí APACHETA.

Umění skládání kamenů má hluboké kulturní i historické kořeny po celém světě. V Asii, zejména v buddhistických a taoistických kulturách, jsou kameny symbolickým znázorněním vnitřní rovnováhy a harmonie. Podobně domorodé kultury Severní a Jižní Ameriky, jako jsou andské civilizace, stavěly podobné mohyly z kamenů na posvátných místech. V místech, jako je Irsko a Skotsko, má tradice mohyl svůj původ v keltském dědictví.

Apachety jsou součástí dávných kulturních tradic andského lidu. Hlavní dvě domorodé skupiny And, Kečuové a Ajmarové, je stavěli ve vysokých nadmořských výškách a věřili, že v nich sídlí duchové hor. Pro tyto komunity jsou apachety prostředkem komunikace s těmito duchy a hlavním způsobem, jak  jim vyjádřit vděčnost, přinášet  jim oběti a hledat u nich požehnání.

Současně jsou apachety stavěny jako forma pocty horám a duchům země. Apachety ztělesňují harmonii mezi lidmi a přírodou a proto i stavba té naší odráží náš světonázor, který považuje životní prostředí a Zemi jako takovou, za živou bytost, která si zaslouží respekt a vyžaduje vzájemnost našeho konání.  Význam této kamenné stavby pro nás má nejen materiální, ale také duchovní rozměr. Tím, že jsme postavili Apachetu na Medlově, projevujeme naši vděčnost tomuto místu a věříme v požehnání, které tomuto místu přináší.

Pokud si přejete dostat požehnání na své cestě,  spojit s duchem místa nebo projevit svou vděčnost za svůj život na Zemi, můžete v podporující energii apachety spočinout. Vstupujte do prostoru mřížky, která ji obklopuje vždy ze západní strany – tedy ze směru od rybníka. Vstupujte do kruhu s vědomím, že jde o prostor, ve kterém se otevíráte světu i sobě. Poděkujte za možnost být součástí spolutvoření na Zemi a obejděte proti směru hodinových ručiček ze Západu na Sever. Na severní straně Apechety se nachází sedátko, na kterém můžete spočinout v tichém usebrání. Poté dokončete svou cestu a vyjděte ven opět západní stranou. Předtím, než z kruhu vystoupíte, můžete ještě požádat o inspiraci pro Váš první krok, který je v souladu s plynutím Vašeho života a nejvyšším dobrem nás všech.

Apacheta a její stavba je pro nás neustálou připomínkou toho, jak je harmonie mezi lidmi, přírodou a spolutvořením ducha a hmoty důležitá. Děkujeme Medlovu za to, že nás podporuje svou láskou, péči a otevřenou náručí. Děkujeme, že můžeme s vděčností vracet svůj díl k souladu a s velikou úctou žádat o požehnání našich kroků. Vítej zpátky prostor pro život naplněný požehnáním…

AKTUALITY

LÉČIVÁ NOSTALGIE

Vítej zpátky. Pozitivní nostalgie. Zpátečnictví. U nás je pocit štěstí pevně spojen s příběhy lidí, kteří spojilisvůj život s Medlovem. Někteří na několik dní, jiní na řadu let...

Více informací