Architektura Medlova

Tuto sekci pro Vás právě s velkým zápalem připravuje spolumajitel hotelu Medlov Jan Piskoř. Prozatím Vám nabídneme alespoň malé seznámení s Ing. arch. Jiřím Herzánem, který navrhl budovu nového Medlova …

… kultovní postava vystudovaného architekta, umělce, spisovatele, pilota a sokola Jiřího Herzána a pocházejícího z dvousetletého stavitelského roud Herzánů z Třebíče je s Medlovem neodmyslitelně spjata. Jiří Herzán byl celý život zaměstnán v ústavu Stavoprojekt Jihlava. Podle jeho projektů bylo upraveno například náměstí Svobody v Jemnici či provedenapřístavba třebíčské geodézie. Herzán se po vzoru svých předků angažoval ve veřejných spolcích. Mládeži a jejímu formování se věnoval prostřednictvím aktivit. v socialismem zakázaném Sokolu.Jedním z jeho blízkých přátel byl skaut s přezdívkou Jestřáb, Jaroslav Foglar.

Herzán se svým týmem zahájil práci na projektu zotavovny ROH Medlov v roce 1964. Stavbu navrhl v progresivním a v čistém bruselského stylu bez dozvuků socialistického realismu či neoklasicismu. Bruselský styl je vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na konci 50., v 60. a 70. letech 20. století. Lidový název „Brusel“ je odvozen od fenomenálního úspěchu, který zaznamenala československá účast na EXPU 58 v Bruselu. Nový vizuální styl v architektuře a užitém umění byl inspirovaného západními trendy a zároveň navazoval na meziválečnou československou avantgardu. Byl radikálním odklonem od socialistického realismu uměle importovaného ze Sovětského svazu…

O původní budově postavené ve stylu emocionálního či také pocitového funkcionalismu, stejně jako o celoevropském významu architektury nové budovy se více dozvíte již brzy …

AKTUALITY

LÉČIVÁ NOSTALGIE

Vítej zpátky. Pozitivní nostalgie. Zpátečnictví. U nás je pocit štěstí pevně spojen s příběhy lidí, kteří spojilisvůj život s Medlovem. Někteří na několik dní, jiní na řadu let...

Více informací