Historie Medlova

Leckdo by si mohl myslet, že historie Medlova sahá nanejvýš do roku 1934, kdy Leopold Stehlík a jeho žena Aglaia, vybudovali u Medlovského rybníka fenomenální místo rekreace. Nenechte se však mýlit. Dle legendy sahá historie Medlova mnohem a mnohem dál. Než pro Vás připravíme kompletní přehled historie Medlova, můžete si zatím přečíst tuto pověst O třech stříbrných zvonech …

Uprostřed hlubokých lesů ve Žďarských vrších nachází se městečko Fryšava. Poblíž ní je veliký rybník jménem Medlov. Na jeho místě stávalo před dávnými časy město stejného jména. V Medlově těžili místní horníci stříbro, bylo ho tolik, že s ním mohli málem dláždit ulice. Medlov bylo díky stříbru velmi bohaté město, měšťané pomalu nevěděli co si s takovým bohatstvím počít. Dokonce ze stříbra ulili čtyři ohromné zvony a zavěsili je na kostelní věž. Marnotratní lidé z Medlova byli lakomí a zlí, bohatství je zkazilo. Za tuto pýchu je potkal spravedlivý trest. Celé jejich krásné a bohaté město se propadlo do země, s kostelem, zvony a vším tím stříbrem. Na jeho místě zůstala jen velká díra, kterou občané z Fryšavy napustili vodou z blízkého potoka a nový rybník dostal jméno po propadlém městu. Za několik let, na podzim, když byl rybník vypuštěný vyhnal na jeho břeh pastýř z Fryšavy stádo vepřů. Selata se poklidně pásla u lesa, ale jedno prase se zatoulalo až do prázdného rybníka a tam rylo v blátě. Pastýř tedy nelenil a sestoupil za pašíkem, aby ho vyhnal zpět nahoru. Když tu náhle, v místě kde prase rylo, spatřil něco lesklého. Odhrabal bahno a poznal okraj zvonu! Celá Fryšava byla na nohách a do večera vytáhli z bahnitého nánosu čtyři velké stříbrné zvony. Naložili je na vozy a převezli do Nového Města na Moravě a tam zavěsili na kostelní věž. Zvony měli tak krásný hlas, že se o tom povídalo široko daleko.

… na další vyprávění se můžete těšit již brzy.

AKTUALITY

LÉČIVÁ NOSTALGIE

Vítej zpátky. Pozitivní nostalgie. Zpátečnictví. U nás je pocit štěstí pevně spojen s příběhy lidí, kteří spojilisvůj život s Medlovem. Někteří na několik dní, jiní na řadu let...

Více informací